Ved behandling af børn og babyer bruges meget blide teknikker, som let mobilisering, massage og nænsom kraniosakral terapi. Behandling og undersøgelse foregår altid på barnets præmisser. At behandle børn handler om tryghed – også tryghed for forældrene.

Der kan være mange årsager til at man ønsker at barnet bliver undersøgt og kommer til behandling. Nogle ønsker et helbredsmæssigt tjek af deres barn, mens andre opsøger behandling fordi barnet udviser symptomer, der tyder på spændinger og smerter i bevægeapparatet. Det kan være at barnet har asymmetrier omkring kranie eller asymmetriske bevægemønstre. Det kunne eksempelvis være at barnet kun kravler med det ene ben, har svært ved at ligge på maven. Nogle er plaget af langvarig og utrøstelig gråd (kolik), maveproblemer, dårlig søvn, har svært ved at tage bryst eller er generelt utilfredse.

Nyere forskning viser, at flere børn og unge end tidligere antaget, har smerter i led og muskler.

Du er altid velkommen til at ringe til klinikken og få en snak om, hvorvidt dit barn kunne have gavn af at blive tilset.